Noteikumi - Distances līgums

Šajā Interneta veikalā piedāvāto preču pārdevējs moto veikala tirdznicības zīmols Biker Toyz® (SIA VES Cargo, Reg. Nr. 40103595127, Rīga, Ratsūpītes iela 3-55, LV-1055) fiziskā adresē: Rīgā, Brīvības gatve 250, no vienas puses, turpmāk saukts Pārdevējs, un persona, kas veic pasūtījumu, turpmāk saukta Pircējs, no otras puses, noslēdz šādu Līgumu:


Pārdevējs apņemas pārdot un piegādāt Pircējam preces, atbilstoši Pircēja pasūtījumam.


Piegādes un samaksas kārtība Pircējs veic preču pasūtīšanu caur šo mājas lapu, norādot pasūtamo preču veidu un daudzumu. Pircējam ir iespēja veikt apmaksu par preci, lietojot Interneta veiklā iestrādātos maksājuma rīkus.


Rēķins tiek sagatavots elektroniski un ir derīgs bez paraksta. Pārdevējs nodrošina preču piegādi ar SIA Omniva (Reģ. Nr.: 40103527192, Mārupes nov., Mārupe, Dzirnieku iela 24, LV-2167) kuriera (turpmāk – Kuriers) starpniecību un piegādes laiks ir atkarīgs no kuriera.


Pārdevējs apņēmas 2 darba dienu laikā sagatavot preci saņēmšanas veikalā un/vai nosūtīt preci Pircējam, no Pircēja samaksas brīža par izvelētām prēcēm. Pec preces nodošanas Kurjeram, Pircējams tika nosūtīts izsēkošanas kods ar SMS veidu no Pardevēja darba telefona +371 20442233.


Atteikuma tiesības Pircējam ir tiesības atteikties no preces 14 kalendāro dienu laikā no Preces saņemšanas brīža, nosūtot Pārdevējam par to atteikuma vēstuli. Atteikuma vēstules veidlapu Pārdevējs nosūta Pircējam pa e-pastu pēc Pircēja pieprasījuma.


Pircēja pienākums ir 1 darba diena laikā pēc atteikuma vēstules nosūtīšanas atdot preci Pārdevējam, vai nosūtīt to ar Kurjera palidzību, izvelējoties Kuriera piegādi tieši moto veikalā Biker Toyz® (SIA VES Cargo, Rīgā, Brīvības gatve 250).


Visus izdevumus, kas radīsies saistībā ar preces nosūtīšanu atpakaļ Pārdevējam, sedz Pircējs.


Pircējs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja:


 • pasūtītās preces pēc to rakstura nevar atdot atpakaļ, vai tās ātri bojājas vai ir ātri izlietojamas;
 • pasūtītās preces ir izgatavotas tieši Pircējam pēc individuāla pasūtījuma;
 • pircējs ir atvēris audioierakstu vai videoierakstu, vai datorprogrammu iepakojumu.

Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 12. panta sestā daļa nosaka, ka "patērētājs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā".


Pārdevējs patur tiesības Pircējam atteikt izmantot atteikuma tiesības vai ieturēt kompensācijas maksu gadījumā, ja prece ir bojāta, lietošanas laikā nevērīgi izturoties pret preci vai neievērojot instrukcijas norādījumus, ja ir nozaudēts preces oriģinālais iepakojums vai ja tās iepakojums ir būtiski bojāts.


Datu apstrāde Ievadot nepieciešamo informāciju, noformējot pasūtījumu, Pircējs apliecina, ka ir iepazinies un piekrīt, ka viņa sniegtie dati tiek izmantoti, lai Pārdevējs varētu pieņemt Pircēja pasūtījumu un veikt preču piegādi saskaņā ar LR likumdošanas prasībām.

Ievadot informāciju, Pircējs piekrīt, ka tam uz norādīto e-pastu tiks izsūtīti paziņojumi, kas saistīti ar Pircēja pasūtījuma apstrādi. Pēc preces atgriešanas Pārdevejs atgriež naudu uz Pircēja kontu 3 darba dienu laikā 100% apmērā.


Lietotāju datu drošība

Pārdevejs ir veikusi visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu personas datu drošību un nepieļautu to nepamatotu nokļūšanu trešo personu rīcībā.


Biker Toyz® veikala apmeklēšanas un izmantošanas laikā Pārdevējs var saņemt informāciju, kas satur personas datus:

 • 1.1 iegūstot personas datus tiešā veidā (vārds un uzvārds, tālruņa numurs un e-pasta adrese);
 • 1.2 netieši, iegūstot informāciju (piemēram: izmantojot sīkdatnes un citus tehniskus līdzekļus, lai pārraudzītu Pārdeveja izmantošanu).

Pircēju personas datus Pārdevejs apstrādā, ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības likuma noteiktās prasības un citus Latvijas Republikas tiesību aktus, kas reglamentē personas datu apstrādi un aizsardzību.

Apstrādājot un glabājot Pircēju personas datus, Pārdevejs izmanto organizatoriskus un tehniskus līdzekļus, kas nodrošina personas datu aizsardzību no nejaušas vai nelikumīgas atklāšanas, maiņas, kā arī no jebkādas citas nelikumīgas apstrādes.


Iegādājoties Interneta veikalā Biker Toyz® piedāvātās preces un pakalpojumus, Pircējs piekrīt un atļauj Pārdevejam reģistrēt, ievadīt, glabāt, sistematizēt, izmantot un jebkādā citā veidā apstrādāt:


Pircēja personas datus, ka arī datus, kurus Pircējs turpmāk sniegs Pārdevējam, tādā apjomā, kādā tas ir nepieciešams, un šādiem mērķiem:


 • 4.1 datu apstrāde, izriet no SIA VES Cargo Pircēju pasūtījumiem, līgumsaistībām, vai datu apstrāde nepieciešama, lai noslēgtu attiecīgu līgumu (darījumu);
 • 4.2 dati ir nepieciešami Pircēju identificēšanai un uzskaitei;
 • 4.3 dati ir nepieciešami komerciālo paziņojumu (epasta un/ vai SMS) sūtīšanai;
 • 4.4 dati ir nepieciešami citu saistību izpildes nodrošināšanai, kas izriet no līgumsaistībām, vai no attiecīgi noslēgtajiem līgumiem (darījumiem).
 • 4.5 dati ir nepieciešami lai izskatītu Pircēja iesniegumu preču iegādei uz nomaksu.

Pārdevejs nodrošina Pircēju personas datu aizsardzību un drošību, to neizplatīšanu trešajām personām, tiktāl, ciktāl to nosaka Fizisko personu datu aizsardzības likuma noteiktās prasības un citi Latvijas Republikas tiesību akti, kas reglamentē personas datu apstrādi un aizsardzību, izņemot Pārdevēja partneriem, kas nodrošina interneta veikalā iegādāto preču piegādi, preču finansēšanu un pakalpojumu sniegšanu, tādā apjomā, kādā personas dati ir nepieciešami līgumsaistību izpildei.


Pircējam ir tiesības pieprasīt, lai viņa personas datus papildina vai labo, kā arī pārtrauc to apstrādi vai iznīcina tos, ja personas dati ir nepilnīgi, novecojuši, nepatiesi, vai arī tie vairs nav nepieciešami vākšanas mērķiem.


Pircējam, iesniedzot rakstiskā veidā pamatotu pieprasījumu, ir tiesības saņemt šādu informāciju:

 • 6.1 kādas ziņas par Pircēju ir iegūtas, datu ieguves avots, kad mainīta datos iekļautā informācija (ja normatīvie akti to atļauj);
 • 6.2 kādam mērķim veikta personas datu apstrāde, ziņas par personas datu saņēmējiem;
 • 6.3 informāciju par to, vai dati tikuši apstrādāti automatizēti.

Pircēju personas dati tiks glabāti ne ilgāk, kā to nosaka normatīvo aktu prasības. Pircējs jebkurā brīdī var pieprasīt savu datu dzēšanu.


Piegāde Latvijā tiek nodrošināta ar:

 • 1) Omniva pakomātu starpniecību, cena 3.99 EUR par pirkumu līdz 199 EUR, virs šīs summas piegāde uz Omniva pakomātiem ir bez maksas.
 • 2) Omniva pakomātu starpniecību ārpus Latvijas robežas Lietuvā un Igaunijā, 6.99 eur par vienu pirkumu un iepakojumu ar svaru līdz 20 kg. Ja iepakojuma svars pārsniedz 20 kg, Pircējam tika nosūtīts papildus reķins uz Kuriera pakalpojumiem ārpus Latvijas robežās.

Piegādes laiks 1-6 darba dienas, bet var atšķirties, ja prece nav pieejama, tad par piegādes laiku pārdevējs un pircējs vienojas atsevišķi vai Pircējs atcela savu pirkumu un Pārdevejs atsūta Pircējams atpakaļ naudas līdzekļus par pirkumu ne velāk ka 2 darba dienu laikā ja preces nav uz vietas, vai 14 darba dienu laikā ja Pircējs izvēlējas atdod preci atpakaļ pēc tās saņemšanas.


Norēķināties par pirkumu var ar Kredītkarti (Klix) vai bankas pārskaitījumu. Pircējs pēc pirkuma noformēšanas saņem rēķinu savā e-pastā uzreiz.


Kontakti:


Telefons: +371 20442233
E-pasts: [email protected]